Hand

Ziekte van Dupuytren

Meer over Ziekte van Dupuytren

Ziekte van Dupuytren

 

Deze aandoening bestaat uit contracturen thv de hand en vingers.
In de eerste plaats treden er verdikkingen op van het bindweefsel onder de huid in de handpalm

Indien de aandoening verder evolueert, kunnen er contracturen (samentrekkingen) optreden thv de vingers, waardoor deze niet meer volledig gestrekt kunnen worden. Meestal is de ringvinger aangetast, vervolgens de pink en als derde de middenvinger.

Deze aandoening neemt soms maanden tot jaren in beslag om te evolueren tot een contractuur. Deze zijn meestal niet pijnlijk, maar brengen vnl. een functionele hinder met zich mee waardoor de aangetaste vingers niet meer normaal kunnen gebruikt worden. Deze contracturen kunnen variëren van zeer mild tot ernstig, waarbij de vinger volledig geplooid staat tot tegen de handpalm.

Symptomen & oorzaken

Wat veroorzaakt Dupuytren’s contracturen

Het aangetast weefsel bestaat uit bindweefsel dat onderhuids ligt. Het is dus geen aandoening van de pezen, zoals dikwijls verkeerdelijk gedacht wordt. Dit bindweefsel dat onderhuids ligt kan zich transformeren tot dikke fibreuze banden, die, wanneer zij samentrekken, de vingers geleidelijk aan plooien. Dit abnormale bindweefsel dat zich vormt onderhuids is vergelijkbaar met littekenweefsel thv een wonde. De reden waarom dit weefsel plots begint te verdikken is nog niet volledig gekend. Er is zeker een genetische factor, aangezien we een hogere frequentie vinden in bepaalde families.

Er is ook een grotere kans op de ziekte van Dupuytren in bepaalde landen, hoofdzakelijk de Noord-Europese landen en ook bij diabetici, epilepsie en alcoholabusus.
De meeste patiënten echter die een Dupuytrencontractuur hebben, hebben geen enkele van deze voorgenoemde risicofactoren.

Wie krijgt er de ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is genoemd naar een baron Guillaume Dupuytren, die de aandoening beschreef in 1831. Hij stelde dit vast bij zijn koetsier en dacht dat er een verband was met het langdurig vasthouden van de teugels. Ondertussen weten we dat dit niet de oorzaak is aangezien er geen verband is met herhaaldelijk trauma of inspanning thv de hand. Meestal komt dit voor bij volwassen personen en ouderen, in een zeldzaam geval kan het ook bij jongere patiënten optreden. Er is ook een grotere prevalentie bij mannen dan bij vrouwen.

Terug naar boven

Onderzoeken

Terug naar boven

Behandeling

Heb ik een behandeling nodig?

De behandeling van de ziekte van Dupuytren is hoofdzakelijk conservatief. Een bijkomende behandeling is enkel nodig wanneer de hand niet meer vlak op een tafel kan gebracht worden en er door de contracturen in 1 of meerdere vingers een functionele hinder ontstaat.

Behandelingsopties

 • Niet-chirurgische aanpak:
  Zolang de hand plat kan gelegd worden op een tafel of de patiënt geen functionele hinder heeft, blijft de houding conservatief en is er geen specifieke behandeling nodig.
 • Chirurgische behandeling:
  In geval van toegenomen contractie thv 1 of meerdere vingers, kan d.m.v. een heelkundige ingreep het gevormd bindweefsel verwijderd worden om opnieuw een volledige extensie van de hand en vingers te bekomen.
 • Naaldfasciotomie
  D.m.v. een scherpe naald, die gebruikt wordt als een mes, wordt de bindweefselstreng verzwakt door er veelvuldig in te prikken, tot de vinger kan strekken en de bindweefselstreng kan breken. Men moet echter opletten om geen zenuwen te kwetsen en de onderliggende pees eveneens niet te beschadigen. De resultaten van deze behandeling zijn meestal maar kortstondig en deze wordt dus niet dikwijls uitgevoerd.
 • Medische behandeling met collagenase-injectie
  Tegenwoordig is er een product op de markt, nl. Xiapex. Dit is een collagenase. Dwz dat het een chemisch product is dat binfweefselstrengen kan onderbreken. Dit product wordt ingespoten in de aangetaste bindweefselstreng en moet daarna 24 uur inwerken.
  Vervolgens wordt op de consultatie de vinger opnieuw gestrekt en op deze manier wordt de bindweefselstreng gebroken, met dikwijls een voelbare en hoorbare klak tot gevolg.
  Deze behandeling wordt tegenwoordig zeer frequent gebruikt bij behandeling van Dupuytrencontractuur en geniet de voorkeur t.o.v. heelkundige behandeling.
  Dit product kan echter enkel gebruikt worden bij volwassen patiënten met een duidelijk palpeerbare Dupuytrenstreng die een flexie van minstens 20° veroorzaakt. Terugbetaling is momenteel nog sterk beperkt. Er kunnen slechts 2 gewrichten per sessie behandeld worden en dit product wordt afgeraden bij zwangere vrouwen.

VERLOOP VAN EEN XIAPEXBEHANDELING

Wanneer uw behandelend arts heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor terugbetaling van een Xiapex behandeling, zal een afspraak gemaakt worden op de raadpleging waar het product zal geïnjecteerd worden in de aangetaste bindweefselstreng. Dit gebeurt met een zeer fijne naald. Vervolgens wordt een verband aangebracht omdat deze inspuitingen zwelling en bloeduitstortingen kunnen veroorzaken in de hand. U moet vervolgens 30 minuten in de wachtzaal blijven wachten om zeker te zijn dat er geen allergische reactie optreedt, daarna mag u naar huis gaan.
De volgende dag zal u een nieuwe afspraak krijgen om de bindweefselstreng te breken.
Op deze tweede consultatie wordt het verband verwijderd en wordt de vinger die behandeld werd gestrekt. Dit kan soms een hoorbaar en voelbaar krakend geluid met zich meebrengen en enig ongemak veroorzaken. Soms wordt er een lokale verdoving toegediend.


Vervolgens krijgt u een spalk die u ’s nachts moet dragen om de behandelde vinger gestrekt te houden. U krijgt ook een oefenschema mee om de hand soepel te houden en de behandelde vinger zo spoedig mogelijk opnieuw normaal te kunnen gebruiken. Een controle afspraak wordt gemaakt 1 maand na de behandeling.

Terug naar boven

Revalidatie

Na de behandeling met Xiapex is het de bedoeling om de hand onmiddellijk te beginnen gebruiken.
's Nachts wordt nog wel een spalk gedragen gedurende maximaal 3 maanden.
Overdag moet de hand gebruikt worden.

Terug naar boven

Bijkomende Info

De ziekte van Dupuytren is niet te genezen.
Na behandeling kan de contractuur in de toekomst terugkomen en nadere behandeling vereisen.
Op dit moment is het niet mogelijk om exact te zeggen hoe lang het duurt voordat de contractuur terugkomt omdat dit van een aantal zaken afhangt waaronder de individuele omstandigheden van de patiënt, het stadium en de ernst van de aandoening, en een eerdere behandeling en de response hierop.

Terug naar boven Terug naar boven