Knie

Knie artroscopie

Om deze ingreep, het verblijf in het ziekenhuis en de periode onmiddellijk na Uw operatie optimaal te laten verlopen, krijgt U hierbij enkele richtlijnen en adviezen

Meer over Knie artroscopie

Knie artroscopie

Een kijkoperatie van de knie is aangewezen wanneer er in het gewricht letsels zijn thv. het kraakbeen, meniscus, kruisbanden of andere ligamenten of een combinatie van verschillende letsels.
Meestal is het zo dat U reeds geruime tijd last hebt aan het kniegewricht; soms opgekomen plots na een verkeerde beweging of ongeval, soms geleidelijk aan opgekomen. In de meeste gevallen wordt er ook een scan van het gewricht uitgevoerd om reeds op voorhand ongeveer te weten welk soort letsels men zal aantreffen tijdens de kijkoperatie. Soms echter is het niet nodig omdat het onderzoek van de knie zo duidelijk is, dat er sowieso een kijkoperatie nodig is.
Hoewel deze ingreep hoofdzakelijk gebeurt bij jongere nog actieve patiënten, kan het toch soms aangewezen zijn bij zowel kinderen als oudere patiënten.

Wat is artroscopie ?

In het Nederlands wordt er ook wel gesproken over kijkoperatie. Het is namelijk een heelkundige ingreep waarbij de orthopedisch chirurg dmv. een kleine camera in het kniegewricht kan kijken om op die manier een correctie diagnose te stellen en het probleem te behandelen in het kniegewricht.

Het woord artroscopie komt van het Grieks ‘Arthros’, betekent gewricht en ‘scopein’ betekent kijken. Het gaat hier dus inderdaad letterlijk om het kijken in een gewricht, van daar ook de term kijkoperatie.
Hoewel deze ingreep vnl. wordt uitgevoerd thv. de knie, kan een kijkoperatie ook gebruikt worden voor het schouder-, pols-, elleboog-, enkel- en heupgewricht.
Voor het uitvoeren van de ingreep zijn één of meerdere kleinere openingen nodig van gemiddeld een 5-tal mm om de camera in het gewricht te kunnen steken en instrumenten die gebruikt worden tijdens de ingreep.
Dmv. een videocamera die op de lens gemonteerd wordt, kan de chirurg het gewricht op een monitor zien.


Wat zijn de voordelen van artroscopie ?

Het is een zeer efficiënt diagnostisch en therapeutisch middel om problemen aan te pakken thv. het kniegewricht zonder daarbij een grote wonde te moeten maken met daardoor dus een veel snellere revalidatie en veel minder pijnklachten voor de patiënt.

Zijn er Pre-Operatieve onderzoeken nodig ?

Op de consultatie krijgt U de nodige formulieren voor het uitvoeren van de preoperatieve onderzoeken bij de huisarts.

Kamerreservatie en Kamerkeuze.

De kamer wordt onmiddellijk gereserveerd tijdens het plannen van de ingreep op de consultatie of telefonisch als U zelf de afspraak maakt.
U hoeft geen extra stappen te ondernemen.

Hoe verloopt de dag van de artroscopie ?

Men moet de ochtend van de ingreep op de dagkliniek binnenkomen. Het exacte uur van opname wordt door de chirurg meegedeeld.
U moet uiteraard nuchter zijn, dwz. dat U vanaf middernacht niets meer eet of drinkt. Op de dagkliniek wordt U voorbereid op de ingreep. Het te opereren been wordt geschoren en gemarkeerd en op het tijdstip dat U in operatiezaal verwacht wordt, zal U daar naartoe gebracht worden in Uw bed.
De verdoving kan ofwel volledig zijn of dmv. een ruggenprik, zodat alleen de benen slapen. Dit bespreekt U best met de anesthesist de dag van de ingreep.
Na de ingreep is er een dik verband met een gipsspalk aangelegd aan het been, zodat de knie quasi niet kan bewegen en U een comfortabele eerste nacht kan doorbrengen.


Ontslag uit dagkliniek

Na de ingreep zal een orthopedist van ons team (niet noodzakelijk de orthopedist die de ingreep zelf heeft uitgevoerd)nog langskomen op Uw kamer om te zien of U geen specifieke klachten hebt en zonder probleem naar huis kan gaan. Meestal zal dit rond 16 à 17h in de namiddag zijn. U zal Uw behandelende orthopedist terugzien op de controle consultatie.

Na Uw Thuiskomst :

De eerste nacht na de ingreep kan U pijn ondervinden, hiervoor werd medicatie voorgeschreven.
Bij ernstige problemen contacteert U best de huisarts.
De eerstvolgende ochtend na de ingreep, zal U zich ofwel bij Uw huisarts aanmelden of op de consultatie orthopedie voor het verwijderen van het gips.
Dit kan ook door de thuisverpleegster gedaan worden.
Er komen dan kleine pleisters thv. de wondjes.
In principe kan U met deze klevers reeds een douche nemen en er wordt gestart met kinesitherapie. Het exacte kinesitherapieschema wordt dan ook meegedeeld in functie van de letsels die werden vastgesteld en behandeld.
Na 2 weken kunnen de hechtingen verwijderd worden door de huisarts en een controleconsultatie wordt gepland bij Uw orthopedist na 1 week en na 4 weken.
In de postoperatieve fase kan het belangrijk zijn om zowel pijnstilling als ontstekingsremmende middelen te nemen, om de zwelling zo snel mogelijk te doen verdwijnen. Eveneens wordt ijsapplicatie gedurende een tiental minuten, driemaal per dag aangeraden. Normaal gezien mag U onmiddellijk beginnen steunen op het geopereerde been. In bepaalde gevallen (kraakbeenletsels) zullen krukken nodig zijn.

Terug naar boven Terug naar boven