Knie

Totale knie prothese

Meer over Totale knie prothese

Totale knie prothese

 

Hebt u pijn wanneer u de knie belast? Mankt u? Zwelt uw knie soms? Hebt u een verminderde beweeglijkheid thv de knie? Kan u minder ver of minder lang stappen als vroeger? Hebt u de indruk dat in de voorbije 6 à 12 maanden de toestand van uw knie snel achteruit gaat?

Het kniegewricht is een scharnierachtig gewricht dat 2 lange beenderen verbindt, nl. het femur (dijbeen) en de tibia (scheenbeen). Aan de voorzijde van de knie bevindt zich de patella (knieschijf), die eveneens een gewricht vormt met het femur (patellofemoraal gewricht). Aan de binnenkant van het gewricht worden de beenderige uiteinden bedekt door een dik elastisch en zacht kraakbeen. Het gewricht zelf is volledig omringd door een beschermend membraan (synoviaal membraan) dat verantwoordelijk is voor de vochtproductie in de knie. Deze zorgt voor een vlotte beweging en heeft ook een voedende functie voor het kraakbeen.

In een normaal kniegewricht zijn pijnloze soepele bewegingen mogelijk. Het zijn de spieren en de ligamenten die de kracht voorzien om het gewricht te bewegen en stevig te houden. Normale beweeglijkheid van de knie is afhankelijk van een gezonde hoeveelheid gewrichtsvocht, een gezond en stevig glad kraakbeen en gezonde spieren en ligamenten.

Symptomen & oorzaken

Kniepijn en stijfheid zijn dikwijls het gevolg van osteoartritis (slijtage van het kraakbeen en van het bot) of reumatoïde artritis (een ontsteking van het gewricht). In geval van artritis vermindert de dikte van het gewrichtskraakbeen door slijtage.

De beenderen worden ruwer en bij het bewegen van de knie krijgt men een schurende beweging tussen de beenderen, die pijn veroorzaakt. Het gewricht kan als gevolg hiervan ook ontstoken en gezwollen zijn. Er zijn veel omstandigheden waarin slijtage van het gewrichtskraakbeen ontstaat. De meest voorkomende is osteo-artritis, ook gekend als artrose. Dit kan gebeuren zonder voorgeschiedenis van letsel aan de knie wanneer er een gewone slijtage optreedt, meestal bij oudere patiënten. Gedurende vele jaren hebben dokters en wetenschappers geloofd dat de pijn bij artritisgewrichten veroorzaakt wordt door ontsteking. Onderzoek heeft ons nu geleerd dat het vooral de slijtage is van het gewrichtskraakbeen en veranderingen in het bot die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de pijn en niet alleen de ontsteking. Als gevolg van de slijtage van het kraakbeen vermindert de schok dempende functie ervan en worden de gewrichten aan heviger krachten blootgesteld, met pijn als gevolg.

De oorzaak van osteo-artritis of artrose is niet volledig duidelijk. Hoewel leeftijd een zeer grote rol speelt, is het belangrijk om te weten dat artrose niet een logisch gevolg is van ouder worden. Het is een langzaam evoluerende aandoening, maar kan versneld worden in evolutie door een ongeval of ander letsel thv de knie. Een genetische voorbestemdheid bij sommige patiënten speelt ook een rol evenals het lichaamsgewicht ook een belangrijke rol speelt.

Downloads

 Tkp Brochure Nl

Terug naar boven

Onderzoeken

Preoperatieve onderzoeken

Dit zijn de onderzoeken die moeten gebeuren als voorbereiding op de ingreep en zijn vnl. van belang voor de anesthesist.

Eerste situatie
U was nog nooit ernstig ziek. In dat geval gebeurt het preoperatief onderzoek best via de huisarts. De preoperatieve vragenlijst vult u op voorhand in, samen met de huisarts. Raadpleeg samen met uw huisarts de ‘preop flowchart’ (http://www.riziv.fgov.be/care/nl/hospitals/feedback-hospitals/Flowchart/index.htm) van het RIZIV op het internet.

Een goed klinisch onderzoek en een elektrocardiogram zijn meestal noodzakelijk, alsook een bloedafname. Alle uitslagen zal de huisarts u persoonlijk meegeven naar het ziekenhuis. Mocht hij belangrijke informatie hebben, zal hij dat rechtstreeks met de chirurg communiceren.

Tweede situatie
U hebt een hart- en vaatziekte of bent gekend met belangrijke problemen aan andere organen bij een geneesheer-internist. In dat geval gebeurt de preoperatieve raadpleging best in het ziekenhuis op de polikliniek interne. Dezelfde onderzoeken als hierboven beschreven worden eventueel verder aangevuld met nog andere onderzoeken.

Op moment van opname dient u de ingevulde preoperatieve vragenlijst mee te hebben, maar ook het eventuele verslag van de huisarts en alle radiografieën in uw bezit. Indien bij opname blijkt dat er nog geen goede kniefoto bestaat waarop de prothese voor de operatie kan worden uitgetekend, zal dit nog bijkomend gebeuren.

Terug naar boven

Behandeling

 • Hebt u pijn wanneer u de knie belast ?
 • Mankt u ?
 • Zwelt uw knie soms ?
 • Hebt u een verminderde beweeglijkheid thv de knie ?
 • Kan u minder ver of minder lang stappen als vroeger ?
 • Hebt u de indruk dat in de voorbije 6 à 12 maanden de toestand van uw knie snel achteruit gaat ?

Indien u meer dan 1 van deze vragen positief beantwoord hebt, hebt u waarschijnlijk last van slijtage aan de knie. Wanneer het kniegewricht verslijt zal u pijnklachten ontwikkelen bij het stappen of staan en deze toestand zal gradueel toenemen. De pijn kan continu aanwezig zijn, soms ook zelfs ’s nachts.

Voordelen van een totale knieprothese

Eens het nieuwe gewricht volledig geheeld is na de ingreep, zou u de volgende
voordelen moeten ondervinden:

 • Een sterk verminderde of zelfs volledige afwezigheid van pijn
 • Een toegenomen mobiliteit van het gewricht
 • Een correctie van eventueel bestaande as afwijkingen (X-benen, O-benen)
 • Een toegenomen kracht en een verbeterde kwaliteit van dagelijks leven met de mogelijkheid om opnieuw normale activiteiten te beoefenen

Als u het antwoord niet weet… Vraag het dan !

Beschouw de volgende vragen om ze eventueel aan uw chirurg te stellen indien u zelf het antwoord niet weet :

 • Welke verbetering kan ik verwachten van de heelkunde ?
 • Welk type prothese zal er gebruikt worden ?
 • Is dit een veel gebruikt type prothese en sinds wanneer ?
 • Wat zijn de risico’s en hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk zijn ze ?
 • Welk soort anesthesie zal gebruikt worden ?
 • Moet ik bepaalde medicatie nemen of stoppen voor de ingreep ?
 • Welke zijn de mogelijkheden om bloedtransfusies te vermijden ?
 • Wat zijn de mogelijke complicaties na de ingreep ?
 • Wat is uw ervaring in dit type ingreep ?
 • Ongeveer hoeveel knieprothesen worden er per jaar in dit ziekenhuis geplaatst ?

Uw nieuwe knie

Een van de belangrijkste orthopedische chirurgische evoluties van de voorbije eeuw waren het ontwikkelen van totale knieprothesen. De eerste ingreep werd uitgevoerd in 1968. Ontwikkelingen en verbeteringen in chirurgisch materiaal en technieken hebben de doeltreffendheid van deze ingreep enorm doen toenemen in de voorbij jaren. Totale knieprothese betekent het vervangen van het versleten kraakbeen in het gewricht door een prothese. Van de 3 oppervlakten in het kniegewricht die bedekt zijn door kraakbeen (dijbeen, scheenbeen, knieschijf) worden bij een totale knieprothese de 3 oppervlakten vervangen door prothesemateriaal. Zoals een normale knie heeft deze prothese een glad gewrichtsoppervlak. De femorale component bedekt het dijbeen, de Tibiale component bedekt het scheenbeen en de patellaire component bedekt de achterzijde van de knieschijf. Deze componenten kunnen al dan niet met een speciale soort botcement worden vastgezet op het bot in functie van de kwaliteit ervan.


Prothese op maat

Tegenwoordig is het mogelijk om met behulp van 3D scanners en 3D printing een model van de knie te laten maken op voorhand. Aan de hand van dit model worden instrumenten gemaakt op maat voor Uw knie voor éénmalig gebruik. Dit vergemakkelijkt deels de ingreep en verkort de operatie tijd, maar gaat gepaard met een extra kost van ongeveer 500 euro.

Welke materialen worden er gebruikt voor de prothese ?

Fabrikanten van gewrichtsprothesen, orthopedisch chirurgen en wetenschappers streven er continu naar om de levensduur en de kwaliteit van deze prothesen te verbeteren. Huidige wetenschappelijke voordelen in de metallurgie hebben ertoe geleid dat er titanium en kobalt - chroom legeringen kunnen gebruikt worden voor de femorale en tibiale component. De kunststof component met zeer lage wrijvingscoëfficiënt wordt gemaakt van ultra hoog moleculair gewicht polyethyleen polymeer. Dit houdt de 2 metaalcomponenten uit elkaar en zorgt voor een gladde beweeglijkheid van het gewricht. Alle materialen die gebruikt worden om dit nieuwe gewricht te vormen, zijn zeer hard een duurzaam, maar zullen uiteindelijk toch ook wel slijtagetekenen vertonen. Orthopedische bedrijven werken er continu aan om deze materialen te verbeteren zodanig dat de slijtage tot een minimum herleid wordt en de prothese uiteindelijk langer meegaat. Wetenschappelijke studies van moderne knieprothese tonen een leefduur van 10 à 15 jaar in 96% van de knieprothesen.

Hoeveel kost een prothese ?

De firma’s die knieprothesen afleveren, worden in België zeer streng gevolgd door de overheid. De terugbetaling van de protheses wordt nauwlettend gecontroleerd. Het grootste gedeelte van de prothese wordt door uw mutualiteit op zich genomen, maar er bestaat altijd een opleg die ten laste is van de patiënt of zijn of haar persoonlijke verzekering. Het is best dat u zich hiervoor op voorhand informeert bij uw mutualiteit of verzekeraar. In ieder geval zijn alle kosten van prothesemateriaal en implantaten terug te vinden op uw ziekenhuisfactuur. Opleg voor een knieprothese kan variëren naargelang het type. De hospitalisatieverzekering komt hier ook in tussen om de opleg te betalen die niet gedekt wordt door de mutualiteit. Deze regeling is van toepassing in alle Belgische ziekenhuizen. In bijlage vindt u een te ondertekenen formulier dienaangaande.

Fysisch en psychisch voorbereiden op de ingreep

Nadat u samen met uw chirurg hebt beslist om een totale knieprothese te laten plaatsen omdat u een goed kandidaat ervoor bent, moeten er 4 belangrijke stappen ondernomen worden die u zullen helpen om u goed voor te bereiden op deze ingreep:

 • Positieve houding ten opzichte van het succes van de heelkunde. U werkt samen als een team met uw chirurg, uw fysiotherapeut en uw familie of naaste vrienden om een positieve aanpak ten opzichte van deze ingreep te nemen, zodat u een goed begrip hebt van wat u te wachten staat en van wat de verwachtingen van de ingreep zullen zijn.
 • Verlies overtollig gewicht. Patiënten met een overgewicht hebben een 6 maal grotere kans tot het ontwikkelen van artritis in de knieën dan personen met een normaal lichaamsgewicht.
 • Obese patiënten hebben een 8 maal hogere kans om dergelijke problemen te ontwikkelen. Dit wordt logisch verklaard door de grotere slijtage van de gewrichten te wijten aan het overgewicht. Daarom is het ook zeer belangrijk om zoveel mogelijk overgewicht te verliezen als voorbereiding op de ingreep omdat de prothese ook onderhevig is aan slijtage en in geval van overgewicht sneller zal slijten dan anders.
 • Start met een matig oefeningenplan. Na een grondige evaluatie van uw lichamelijke conditie, zal uw kinesist een oefeningenplan opstellen voor u om het te opereren lidmaat te versterken en voor te bereiden op de ingreep en op de daaropvolgende revalidatie.
 • Stoppen met roken. Indien u nog niet gestopt bent met roken, is dit het ideale moment aangezien dit een zeer gunstig effect heeft op de wondheling en recuperatie na de heelkunde.

Preoperatieve voorbereiding

 • Preoperatieve gewichtscontrole en oefeningen zijn zeer belangrijk.
 • Veronderstel niets, indien u vragen hebt stel ze eerder aan uw chirurg, huisarts of kinesist.
 • Breng uw thuismedicatie en relevante medische geschiedenis mee naar het ziekenhuis.
 • Verwittig uw chirurg en anesthesist van medicatie die u thuis neemt, gekende allergieën of belangrijke medische aandoeningen die u ooit gehad hebt of nog steeds hebt.

Tijdens de voorbereidende consultatie bij de orthopedisch chirurg worden afspraken gemaakt omtrent preoperatieve onderzoeken, medicatie en niet te vergeten zaken. Ter gelegenheid van deze consultatie bij de orthopedisch chirurg, waarop de operatie werd afgesproken, zal een zogeheten “neuswisser” worden afgenomen.

Dit is een onderzoek waarbij er wordt nagegaan of u al dan niet drager bent van ziektekiemen die zouden kunnen leiden tot een besmetting van uw prothese. Indien u dergelijke kiem heeft, betekent dit niet dat u ziek bent, maar moet een andere strategie worden gevolgd bij het plaatsen van de knieprothese (zoals het aanpassen van de antibioticakeuze voor en tijdens ingreep).

Het is geweten dat rokers meer problemen stellen na de operatie dan niet-rokers, vnl. op het vlak van vlotte wondheling. Indien u een tweetal maanden voor uw operatie kan stoppen met roken, is de kans op wondinfecties een stuk kleiner.

Medicatie

Het is zeer belangrijk dat alle vormen van bloedverdunnende medicaties gestopt of vervangen worden voor de ingreep. Uw huisarts of uw geneesheer internist bepalen de precieze datum waarop deze medicatie dient te worden onderbroken. Voorbeelden van bloedverdunnende medicaties zijn alle vormen van aspirines (Aspirine, Aspro Junior, Cardioaspirine, Asaflow), Ticlid, Plavix, Marevan, Marcoumar, Sintrom, Pradaxa en Xarelto.

Vermeld zeker ook allergieën aan bepaalde geneesmiddelen. Breng de lijst van thuismedicatie mee naar het ziekenhuis !

De dag van de opname

U meldt zich aan bij de opnamedienst op het voorziene tijdstip, meestal om 16.00 uur daags voor uw ingreep. U hoeft niet nuchter te zijn wanneer u binnenkomt. Na de nodige administratieve formaliteiten, wordt u naar uw kamer begeleid. De hoofdverpleegkundige, of vervang(st)er, vangt u op en geeft u alle nuttige informatie. Zij helpt bij de installatie van uw ziekenkamer. Zij zal u tevens wat meer informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Familie en vrienden kunnen u rechtstreeks bereiken op het nummer : 055233 + het kamernummer.

Heeft u praktische vragen omtrent uw verblijf, schrijf die dan nu al op (pagina ...) en breng het lijstje mee naar het ziekenhuis. Zo vermijdt u om door de nervositeit van de opname zaken te vergeten. Heeft u vragen omtrent moeilijkheden of beperkingen die u zou kunnen ondervinden als u terug naar huis gaat, leg die dan nu al voor aan de verpleegkundige.

Het is de bedoeling dat u na de ingreep zo snel mogelijk terug kan stappen en dat u snel zelfredzaam wordt alvorens naar huis te gaan. Ondanks de korte hospitalisatieperiode, moet dit zeker lukken. Waar een wil is, is een weg. Wij zullen u daar in elk geval bij steunen.

Indien er op de consultatie nog geen radiografieën op ware grootte van de knie zijn genomen, zal dit nu nog worden uitgevoerd. Indien deze op consultatie zijn gebeurd, heeft uw arts u daarop gewezen. In de nabije toekomst zal deze extra radiografie waarschijnlijk door digitalisering niet meer noodzakelijk zijn.

Hou er ook rekening mee dat u bent gehospitaliseerd op een chirurgische dienst en dat de hospitalisatiedagen op dergelijke dienst beperkt worden in aantal. Indien u meent om diverse redenen niet binnen de voorziene periode naar huis te kunnen, bespreek dit nu met de verpleegkundige. Zo nodig, kan zij de sociale dienst verwittigen om het probleem aan te pakken. Indien u om gegronde redenen langer wenst of dient te blijven, zal er naar een verlengd verblijf dienen te worden gezocht op de diensten revalidatie of desgevallend geriatrie.

Verdere voorbereidingen op de ingreep

Een verpleegkundige zal u begeleiden bij het voorbereiden op de ingreep van morgen.

 • U krijgt speciale antiflebitiskousen aangetrokken, die u draagt tot 1 maand na de ingreep. Zij helpen mee om flebitis en trombose in de aders te vermijden.
 • U zal dagelijks een onderhuids spuitje in de de buik krijgen om klontervorming (trombose) te vermijden. Ook dit krijgt u tot 1 maand na de ingreep, afwisselend links en rechts, onderhuids ter hoogte van de navel. In onze dienst wordt op heden standaard Clexane® gebruikt.
 • Het been dat geopereerd wordt, wordt geïnspecteerd en voorbereid. Op het been wordt met alcoholstift een pijl gezet om de juiste kant van de operatie te markeren.
 • Zo nodig, wordt ook nog wat bloed afgenomen om een kruisproef uit te voeren op bloed dat u eventueel, indien nodig, zal worden toegediend tijdens of na de ingreep.
 • In geval uw medisch dossier belangrijke risico’s vermeldt, kan de anesthesist, die morgen bij u de narcose zal uitvoeren, ook nog even langskomen.
 • U krijgt nog een lichte maaltijd aangeboden. De rest van de avond kan u in alle rust op uw kamer doorbrengen.
 • Indien u het wenst, krijgt u een slaapmiddel.
 • Vanaf middernacht mag u zeker niet meer eten, drinken of roken. U moet nuchter zijn voor de ingreep van morgen
Terug naar boven

Revalidatie

Postoperatieve pijnbehandeling

Het plaatsen van een totale knieprothese is een grote ingreep met uiteraard een pijnlijke periode postoperatief. Dit is echter zeer goed te controleren.

Pijnmedicatie
Door middel van aangepaste pijnmedicatie, zal de pijn tot een minimum herleid worden in de postoperatieve fase zodat u toch in een zo comfortabel mogelijke manier aan de revalidatie kan beginnen en de oefeningen met zo weinig mogelijk pijn kan uitoefenen. Indien u pijn hebt, meldt u dit best aan de verpleegster, kinesist of chirurg zodat er een oplossing voor gevonden kan worden. Wanneer u éénmaal thuis bent voor de verdere revalidatie, is het meestal beter om de pijnmedicatie ’s avonds te nemen, zodat U een zo goed mogelijke nachtrust hebt en beter uitgerust zal zijn voor revalidatie en sneller zal recupereren. Pijn is dikwijls een signaal van overdreven activiteit, zodoende wanneer u plots meer pijn ervaart, is het meestal aangewezen om even te rusten en het been wat hoger te leggen om de pijn te doen verminderen.

IJsapplicatie
IJs is een natuurlijk pijnstillend middel dat zeer doeltreffend werkt en dat eveneens de zwelling zal helpen beperken. U kan hiervoor gewoon ijsblokjes gebruiken in een plastic zak omringd met een handdoek of in apotheek verkrijgbare gels die reeds voorverpakt zijn en die in de koelkast kunnen gelegd worden en iets langer de koude zullen behouden. Vermijd rechtstreeks contact van ijs met uw huid om brandwonden te vermijden. Leg eerst een deken over de knie en vervolgens het ijs erover gedurende 30 tot 60 minuten ; doe dit meerdere malen per dag.

Trombosepreventie
Na de ingreep zal U gedurende 4 weken spuitjes in de buik krijgen om de vorming van bloedklonters in het been te vermijden.

Na de operatie

Het is zeer belangrijk dat u zo snel mogelijk het geopereerde lidmaat begint te mobiliseren. Vroegtijdige mobilisatie, gewrichtsbeweging en belasting van het gewricht zijn essentieel om belangrijke complicaties zoals bloedklonters en veneuze trombose te vermijden. De verpleegkundigen en kinesisten zullen u stimuleren om zo snel mogelijk te starten met uw bewegingen, dit al de eerste dag na de ingreep. Soms kan het zijn dat u na de ingreep een bloedtransfusie nodig hebt, dit wordt echter zoveel mogelijk vermeden. De eerste dagen na de ingreep zal u nog verschillende baxters krijgen en intraveneuze toediening van medicatie of vocht. Van zodra u zelfstandig goed kan eten, drinken en geen sterke pijnmedicatie meer nodig hebt, zullen deze katheters verwijderd worden. Een controle röntgenfoto wordt uitgevoerd onmiddellijk na de ingreep en meestal na 1 week vooraleer u het ziekenhuis zal verlaten. U moet ernaar streven om zo snel mogelijk te kunnen rechtstaan en stappen met behulp van een gangkader of 2 krukken en dit liefst al een 2-tal dagen na de ingreep.

Verbanden
Steriele verbanden worden aangebracht over de wonde om infectie te vermijden. De huid wordt gehecht met draad of metalen haakjes. Dit gebeurt in functie van de spanning die thv de wonde zit om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. Deze hechtingen worden verwijderd 2 weken na de ingreep. Dit gebeurt meestal door de huisarts thuis.

Bad en douche
Wacht vooraleer u uw eerste douche kan nemen tot u op een comfortabele manier minstens 15 minuten zelfstandig kan rechtstaan. Uiteraard wordt de wonde niet nat gemaakt zolang er nog hechtingen in zitten of zolang zij nog niet volledig geheeld is.

Bloedcirculatie oefeningen
Deze helpen het beperken van complicaties, te wijten aan bloedklonters die zich vormen in de benen. Een gemakkelijke oefening is het bewegen van de voet, eerst naar beneden, vervolgens naar boven en het bewegen van tenen. Doe dit gedurende enkele minuten zoveel als u kan terwijl u in het ziekenhuis verblijft en tot 2 weken na de ingreep. Te wijten aan onvermijdelijke beschadiging van bloedvaten die gepaard gaan met een dergelijke ingreep, kan het zijn dat uw been of voet gedurende enkele maanden wat gezwollen zal zijn.

Krukken
Deze zullen u helpen om de belasting op uw geopereerde knie te beperken na de ingreep. U mag volledig doorsteunen op uw geopereerde knie indien de pijn het u toelaat. Probeer normaal te stappen zonder manken met het lichaam mooi recht. Indien u krukken gebruikt moeten zijn bewegen samen met het geopereerde been. Eens u zelfzeker kan stappen met krukken, kan u evt. ook gebruik maken van een wandelstok.

Schoenen
U draagt best comfortabele schoenen met een antislipzool.

Wandelen
Dit zal u helpen in het herwinnen van beweeglijkheid van uw enkel, knie en heup van het geopereerde been. Om vlot te kunnen stappen moet uw knie tot 70° kunnen plooien en om vlot te kunnen opstaan uit een stoel, moet u hem kunnen plooien tot 105°. Combinatie van gewrichtsbeweeglijkheid en gewrichtsbelasting zijn essentieel voor een normale functie. Zelfs indien u krukken gebruikt en uw geopereerd been nog niet volledig kan belasten, moet u toch starten met wandeloefeningen zo snel u kan om de bloeddoorstroming te stimuleren en het genezingsproces in uw been te versnellen. Verhoog geleidelijk aan het gewicht dat u op het geopereerde been plaatst.

Oefeningen

Oefeningen zijn zeer belangrijke na een totale knieprothese. Het versterken van de spieren die uw knie ondersteunen en stabiliseren is één van de beste manieren om volledig te recupereren. Indien u uw nieuw gewricht beschouwt als een machine, dan zijn uw spieren de motor van deze machine. Hoe sneller u start met oefeningen, hoe beter. U zal het beste resultaat bekomen van deze oefeningen indien u ze traag maar regelmatig doet.

Downloads

 Oefeningen

Sportactiviteiten na totale knieprothese, waarom niet ?

Het plaatsen van een totale knieprothese ter behandeling van artroseklachten heeft als gevolg dat de pijnklachten verminderen, de functionaliteit van het gewricht toeneemt en dat er een betere sociale mobiliteit is. Het plaatsen van een totale knieprothese heeft meer en meer tot gevolg dat patiënten een normale functionaliteit en activiteit kunnen hervatten.

Op dit ogenblik kunnen 90% van onze patiënten een levensduur verwachten van minstens 10 tot 20 jaar voor hun nieuwe knie. Een actieve levensstijl zoals wandelen, zwemmen of fietsen is zeer belangrijk voor het behoud van een goede mobiliteit van de gewrichten. Het is wel belangrijk om voorzichtig en verstandig om te gaan met Uw nieuw gewricht. Vermijd zeer zware inspanningen, vermijd draaibewegingen in het kniegewricht, vermijd frequent knielen, zoals bvb. tijdens het tuinieren. Denk er steeds aan dat dit type prothese ontwikkeld is voor een normale dagelijkse activiteit zonder overmatige belasting.

Veel personen denken dat het plaatsen van een totale knieprothese het einde betekent van een actief leven en het einde van elke sportactiviteit. Dit is zeker niet waar. Met een totale knieprothese is het zeker mogelijk om de volgende activiteiten te beoefenen : wandelen, zowel in de bergen als op de vlakke grond, zwemmen, dansen, wandelski, fietsen, golf, diepzeeduiken.

Om een totaal herstel te bekomen van de functionaliteit van Uw knie is het essentieel dat U Uw revalidatieschema verderzet gedurende minstens 6 maand na de ingreep. Dit houdt in dat U oefensessies van 45 min. à 1 uur zal doen ongeveer drie- à viermaal per week.

Oefeningen met zware belasting van de knie, zoals lopen, springen of contactsporten, zullen zeker afgeraden worden, omdat deze zullen bijdragen tot een snellere slijtage van de prothese.

Enkele extra bemerkingen

Bij het verlaten van het ziekenhuis, moet U zeker zijn dat U de instructies goed begrepen hebt over hoe U moet stappen met krukken of een gangrekje en welk revalidatieschema U verder zal moeten volgen thuis.

Met de auto rijden is meestal mogelijk na 1 à 2 maanden.

Reizen per vliegtuig: Er is geen consensus over wanneer het veilig is om met een vliegtuig te reizen na het plaatsen van een totale knieprothese, maar over het algemeen wordt door Orthopedisch Chirurgen aan de patiënt de raad gegeven gedurende de eerste 6 à 8 weken geen vliegtuigreizen te plannen. Korte vluchten zijn zeker geen probleem, maar lange intercontinentale vluchten kunnen een verhoogd risico op DVT (diepe veneuze trombose) met zich meebrengen. Indien U dan toch dergelijke lange vliegthuisreis of eventueel busreis moet doen, wordt U aangeraden om dit met Uw arts te bespreken om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen.

Complicaties: Deze kunnen voorkomen na het plaatsen van een totale knieprothese zoals trouwens bij eender welke ingreep. De meest voorkomende complicaties zijn overmatige zwelling, bloeding, ontwikkelen van DVT (diepe veneuze trombose), flebitis, wondinfectie, gewrichtsinfectie (<1%), stijfheid van het gewricht, etc.

Twijfel niet om Uw vragen te stellen aan verpleegkundigen, kinesist of chirurg wanneer U het ziekenhuis verlaat.

In geval van problemen, contacteert U best eerst Uw huisarts. Hij zal hoogst waarschijnlijk de meeste problemen of vragen kunnen oplossen. Indien hij het raadzaam acht, zal hij U doorverwijzen naar Uw behandelend orthopedisch Chirurg.

Vragen: Indien U vragen hebt over rehabilitatie of Uw oefenenschema, contacteer dan best de dienst fysiotherapie op het volgende tel. nr. 055 23 36 52.

Afspraken: Indien U een afspraak wenst te maken op onze dienst voor een follow-upconsultatie, gelieve ons te contacteren op het volgende nummer 055 23 37 21.

Terug naar boven

Bijkomende Info

Terug naar boven Terug naar boven