Osteoporose

Osteoporose (botontkalking)

Osteoporose (botontkalking) is een aandoening die veel patiënten treft, hoofdzakelijk vrouwen die in hun menopauze zitten. Het kan echter ook reeds op jongere leeftijd voorkomen en ook bij mannen, maar dan meestal vanaf 70 jaar.

Heel veel patiënten hebben osteoporose, in een mindere of ergere vorm, zonder zich hier bewust van te zijn.

Meer over Osteoporose (botontkalking)

Osteoporose (botontkalking)

 

Osteoporose is botontkalking.

Het bot is een levend weefsel waarin er een continuë wisselwerking is tussen botafbraak en botopbouw. Gedurende de eerste 30 levensjaren is er hoofdzakelijk een overwicht van de botaanmaak, waarbij het bot steeds sterker wordt met vervolgens een plateaufase, die daarna gevolgd wordt door een fase waarbij de botafbraak het overwicht haalt. Op deze manier ontstaat er dan een zwakker bot, waardoor uiteindelijk een verhoogd fractuurrisico kan optreden.

Bij vrouwen kan dit reeds gebeuren vanaf het 45ste levensjaar omdat hormonale veranderingen een belangrijke invloed hebben op dit evenwicht tussen botafbraak en botopbouw. Het is niet enkel de leeftijd of het geslacht die een invloed hebben op het ontwikkelen van osteoporose. Sommige aandoeningen of medicaties kunnen hier ook een bevorderende factor zijn, maar dit zal zo nodig besproken worden op de dienst fysiotherapie-rheumatologie in geval de diagnosestelling van osteoporose positief is.

De meest voorkomende fracturen die optreden bij patiënten met osteoporose zijn polsfracturen, wervelfracturen en heupfracturen. Bij de pols- en heupfracturen zijn de klachten meestal vrij duidelijk. De patiënt heeft pijn en er is meestal ook notie van een trauma, zij het soms een zeer licht trauma in geval van reeds gevorderde osteoporose.

De wervelfracturen kunnen soms weinig klachten geven en indien er meerdere wervels inzakken, geeft dit aanleiding tot verkleining van het gestalte en meestal ook het ontstaan van een kromme rug.

Dit zien we frequent bij vrouwen die geen behandeling krijgen voor hun osteoporoseproblematiek. Omdat deze wervelfracturen soms zeer weinig of geen klachten geven, zijn röntgenfoto’s nodig van de wervelzuil bij iemand die gehospitaliseerd wordt met een pols- of heupfractuur. Op deze röntgenfoto’s zijn dan soms reeds vroeger bestaande letsels van de wervels zichtbaar.

Symptomen & oorzaken

Dikwijls is uw opname op de dienst orthopedie het eerste symptoom van uw osteoporose, aangezien door de botontkalking het bot brozer wordt en er gemakkelijker pols-, heup- of wervelfracturen optreden.

Terug naar boven

Onderzoeken

Om deze reden, zullen wij bij een opname van een patiënt met pols-, heup- of wervelfractuur, die ofwel ouder dan 50 is voor vrouwen of ouder dan 70 voor mannen, een botdensitometrie, bloedonderzoek en röntgenfoto’s van de wervelzuil laten uitvoeren. Dit om eventuele osteoporose al dan niet aan te tonen en zodoende een behandeling te kunnen instellen.

Diagnosestelling en screening bij opname

Indien u in de categorie valt van post-menopauzale vrouw (en/of ouder dan 50 jaar) of een man ouder dan 70 jaar die wordt opgenomen om onze dienst met een pols-, wervel- of heupfractuur, zullen de volgende onderzoeken aangevraagd worden:

  • botdensitometrie,
  • röntgenfoto’s van de volledige wervelzuil,
  • bloedafname met vnl. bepaling van vitamine D, calcium en nierfunctie.

Met deze resultaten zal vervolgens een advies gevraagd worden aan de dienst rheumatologie-fysiotherapie om het verdere beleid te bepalen.

Terug naar boven

Behandeling

De aanpak van osteoporose gebeurt in ons ziekenhuis door de dient fysiotherapie-rheumatologie, maar de screening bij uw opname zal op de dienst orthopedie gebeuren.

Terug naar boven

Revalidatie

Terug naar boven

Bijkomende Info

Terug naar boven

U KUNT TERECHT BIJ ONZE EXPERTEN

Terug naar boven