Discografie

WAAROM EEN DISCOGRAFIE?
Om een verband te kunnen aantonen tussen de afwijkingen die bij u gevonden werden en de pijn die u dagelijks ervaart kan deze "inkijk" van de rug zeer zinvol zijn.
Aangezien dit onderzoek veel medewerking van uzelf vraagt werd deze brochure samengesteld om de gang van zaken grondig uit te leggen.

Algemeen

De lage rug bestaat uit 5 lendewervels die op het heiligbeen, het sacrum, rusten.
De bovenkant van het heiligbeen heet S1 (S van sacrum), de wervels daarboven heten L5, L4, L3, L2 en L1 (L van Lendenwervel). Tussen twee wervels bevindt zich een tussenwervelschijf oftewel discus.
Deze dient als schokdemper en scharnier en bestaat uit een kern van gelatineachtig en veerkrachtig materiaal (nucleus) omgeven door een stevige ring (annulus).

De wervels bewegen aan de voorkant via de tussenwervelschijf en aan de achterkant via twee kleine gewrichtjes, de facetgewrichten.
De rugspieren zijn zeer belangrijk en indien in goede conditie maken ze de rug veel minder kwetsbaar. Zwakke rugspieren en slechte algemene conditie maken de rug zwak.
De pijn die u voelt kan verschillende oorzaken hebben.
Uw arts heeft zich door middel van zijn klinisch onderzoek en de resultaten van gewone radiografieën, een computer tomografie (CT) en/of magnetische resonantie (MR) een beeld proberen te vormen van uw specifiek probleem.
Als bij de onderzoeken meerdere afwijkingen worden gevonden die kunnen verantwoordelijk zijn voor uw klachten heeft uw arts dit onderzoek nodig om uit te zoeken welke de echte boosdoener is.
Uw medewerking bij dit onderzoek is van uiterst belang! Onder verdoving worden uw tussenwervelschijven onderzocht en bekeken terwijl uzelf moet aangeven of u uw dagdagelijkse pijn herkent !

Procedure

Een discografie kan gebeuren via een eendagsopname. U komt dan 's morgens om 07h00 naar het ziekenhuis, nuchter (niet meer eten of drinken vanaf middernacht, of een ander afgesproken uur).
Op de dagkliniek krijgt u uw bed toegewezen en wordt u een formulier over­handigd dat u nauwkeurig dient in te vullen. Neem ook een spannend boek mee omdat wachten soms lang kan duren!
Als het uw beurt is wordt u naar de operatiekamer gereden en gevraagd om op het operatiebed te gaan zitten. De anesthesist zal u nu een lichte "epi­durale verdoving" geven. Dit is geen volledige verdoving, u kunt uw benen gewoon bewegen maar ze voelen wat zwaar.

Hierna zult u gevraagd worden om op uw buik te gaan liggen. Uw rug wordt ontsmet en steriel afgedekt en er worden twee rontgen­toestellen klaar gezet zoals u op onderstaande foto kunt zien.

Uw chirurg gaat nu uw huid wat verdoven met enkele kleine prikjes. Er zal even gewacht worden totdat deze lokale verdoving werkt. Hierna zal de chirurg de tussenwervelschijven die hij wenst te onderzoeken benaderen en contrastvloeistof toedienen.
U zult voelen dat de chirurg u aanraakt en wat duwt op de rug, maar het zal niet veel pijn doen.

De chirurg zal u tijdens de ingreep op bepaalde momenten vragen of u pijn heeft en of deze pijn overeenkomt met de pijn die u dagelijks voelt.
Nu moet u goed opletten en duidelijk zeggen of de pijn die u nu voelt dezelfde pijn is waarvoor u ons oorspronkelijk kwam bezoeken of dat het een ander soort pijn betreft!

Als u pijn voelt in een of beide benen moet u dit direct signaleren!

Uw arts bekijkt gelijktijdig het beeld van uw tussenwervelschijf op het rontgentoestel en zal hetzelfde herhalen voor de andere te onderzoeken niveau's. Het is dus belangrijk om u te blijven concentreren!

Aan de hand van de bevindingen kan een operatieplan worden voorgesteld. Dat wordt meestal op een volgende consultatie met een specialist van de Spine-Unit besproken. Er kan ook nog geadviseerd worden om het onder­zoek nog uit te breiden met een nieuwe scan. Uw huisarts zal van alle resultaten een brief inclusief bespreking krijgen.

U wordt na het onderzoek naar de uitslaapkamer gereden waar u eventjes zult moeten wachten of alles goed gaat. Daarna wordt u naar de dagkliniek teruggebracht. Als uw benen niet meer slapen mag u opstaan en eens goed te been mag uw begeleider u naar huis brengen. Eens thuis gelden er geen beperkingen in uw activiteiten, u mag alles doen.

Risico's

Een discografie is een veilig en onschuldig onderzoek. De mogelijke complicaties zijn tijdelijk en oplosbaar.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder Iichte 'epidurale' verdoving door de anesthesist. Dat soort kleine verdovingen worden in Belgie iedere dag bij heel veel ingrepen toegepast.
Bloedverdunnende middelen moeten een week van te voren gestopt worden, anders is er meer kans op een bloeduitstorting. Clexane, Fragmin of Fraxiparine kunnen echter geen kwaad.
Soms is er tijdens de procedure wat misselijkheid door een lichte bloed­ druk-verlaging, maar dat kan direct worden verholpen.

Vermeld mogelijke allergieën.
Het infectierisico van dit onderzoek is zeer laag, ongeveer 0,02%. Er wordt tijdens het onderzoek uit voorzorg antibiotica gegeven.
Na het onderzoek kunt u soms lage rugpijn of beenpijn onder­ vinden. Deze klachten zijn tijdelijk en verdwijnen in de meeste gevallen binnen de week. Een chemische discitis (reactie op de inspuiting) is zeer zeldzaam.

Terug naar boven

U KUNT TERECHT BIJ ONZE EXPERTEN

Dr. Pascal Van Overmeire
Dr. Pascal Van Overmeire
Orthopedisch chirurg
Terug naar boven