Praktische info

Laat je stress thuis en laat je begeleiden door onze compacte praktische gids.

Mobiliteit RONSE

Parkeren

Via de grote toegangswegen tot Ronse volgt u de bewegwijzering. Zij brengen u naar onze centraal gelegen parking. Aan de slagbomen neemt u een parkingticket. Vergeet niet om dit parkingticket te valideren vóór u het ziekenhuis verlaat. De betaalautomaat bevindt zich aan de hoofdingang.

In- en uitstappen

Aan de hoofdingang van het ziekenhuis kunt u uw wagen tijdelijk stationeren om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Voor andersvaliden is er een voorbehouden parkeergelegenheid voorzien. In de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang staan rolstoelen ter uwer beschikking. Aan de inkombalie wordt u opgevangen door een onthaalbediende, die u verder zal begeleiden bij opname of bezoek.

Mobiliteit

Met het openbaar vervoer bereikt u ons met de belbus of met het stadsnet van De Lijn. Om de 30 minuten: Lijn 73: station – halte Hogerlucht (campus Glorieux, met halte aan de hoofdinkom).
De hoofdingang is open van 7u00 tot 20u00. Buiten deze uren is het ziekenhuis enkel toegankelijk via de spoedgevallendienst.


Terug naar boven

Meebrengen bij opname

Voor de administratie:

 • identiteitskaart
 • specifieke kaarten en formulieren indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt
 • adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf (een familielid, een kennis, een buur,…).

Bij een arbeidsongeval brengt u bovendien mee:

 • De naam en het adres van uw werkgever
 • Een attest van de verzekeringsmaatschappij (door de arts in te vullen)
 • De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer

Indien u tewerkgesteld bent in het onderwijs:

Bij een arbeidsongeval:

 • Het document meebrengen dat de school verstrekt
 • Een ongevalsaangifte
 • Uw arbeidsgeneeskundig nummer

Voor de geneesheer:

 • Een brief van uw huisarts of verwijzende arts
 • Een bloedgroep- en vaccinatiekaart
 • Uitslagen van onderzoeken
 • Röntgenfoto’s
 • De geneesmiddelen die u de laatste tijd regelmatig neemt
 • Eventuele terugbetalingsattesten van geneesmiddelen
 • Een lijstje met stoffen of medicatie waaraan u allergisch bent
 • Dieetvoorschrift(en)

Voor uzelf:

 • Toiletgerief: handdoeken, washandjes, zakdoeken, zeep, kam, gerief voor mond- en tandhygiëne, scheergerief, …
 • Kleding: persoonlijk linnen, pyjama, kamerjas of dagkledij, pantoffels of aangepast schoeisel
Terug naar boven

Wie moet u verwittigen?

 • Verzekeringsmaatschappij: Indien u beschikt over een hospitalisatiepolis of een bijkomende ziekteverzekering, brengt u het aangepaste formulier mee dat uw verzekeringsmaatschappij nodig heeft.
 • Werkgever / werkloosheidsbureau
 • School of sportvereniging: Bij een eventueel school- of sportongeval moet u de verzekeringsformulieren meebrengen van uw school of sportvereniging.
 • Postkantoor: Indien u op de dag van de uitbetaling van uw pensioen in het ziekenhuis verblijft, verwittigt u best het postkantoor. De postbode zal u dan uw pensioen persoonlijk bezorgen op uw kamer. U bewaart dat geld bij voorkeur niet op de kamer. Via de sociale dienst kan – zonodig – een oplossing gezocht worden voor een veilige bewaring.
 • Mutualiteit: Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, dient u het ziekenfonds in te lichten van uw werkonbekwaamheid. U kan dit doen door middel van het document [vertrouwelijk], dat u bij uw mutualiteit kan aanvragen.
Terug naar boven